Câu hỏi: Đăng ký hỗ trợ tư nguồn
(Người hỏi: Nguyễn Quốc Tuấn | Ngày hỏi: 28/06/2013 | Địa chỉ: Văn Sơn-Văn Bàn)
Nội dung câu hỏiTheo hướng dẫn liên ngành số 434/HDLS-SCT-STC ngày 21/5/2012 của Liên sở Công thương - Tài chính. Hiện nay gia đình tôi có 01 cơ sở ép gạch bi, để được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công năm 2014 thì tôi phải làm những thủ tục gì (ngoài đơn theo mẫu 01, 02) và có phải đăng ký giấy phép kinh doanh không? Rất mong sự giúp đỡ của quý Sở. Xin cảm ơn.