Câu hỏi: cơ cấu hành chính của UBND xã trường minh
(Người hỏi: lê thị ngoan | Ngày hỏi: 14/04/2014 | Địa chỉ: 38 Xuân la -tây hồ -Hà nội)
Nội dung câu hỏitôi muốn biết UBND xã Trường minh được thành lập vào ngày tháng năm nào,và số lượng cán bộ công chức từ năm 2000 đến nay tôi xin cảm ơn